Κουρκουμάς
  • Κίτρινο αλεύρι χοντρό
  • Κίτρινο αλεύρι ψιλό
  • Κουρκουμάς (κιτρινόριζα)
  • Ειδικό βούτυρο αρτοποίιας
  • Μαγιά