Διεύθυνση 1

25ης Μαρτίου 63,
Θεσσαλονίκη
54248

Τηλέφωνο

2310 831381

Ωράριο

Δευτέρα ……………. 3 π.μ. – 7 μ.μ.
Τρίτη ………………… 3 π.μ. – 7 μ.μ.
Τετάρτη …………….. 3 π.μ. – 7 μ.μ.
Πέμπτη …………….. 3 π.μ. – 7 μ.μ.
Παρασκευή ……….. 3 π.μ. – 7 μ.μ.
Σάββατο …………… 3 π.μ. – 6 μ.μ.
Κυριακή ……………. 3 π.μ. – 1 μ.μ.

Διεύθυνση 2

Πέτρου Συνδίκα 45
Θεσσαλονίκη
54643

Τηλέφωνο

2310 810808

Ωράριο

Δευτέρα ……………. 5 π.μ. – 6 μ.μ.
Τρίτη ………………… 5 π.μ. – 6 μ.μ.
Τετάρτη …………….. 5 π.μ. – 6 μ.μ.
Πέμπτη …………….. 5 π.μ. – 6 μ.μ.
Παρασκευή ……….. 5 π.μ. – 6 μ.μ.
Σάββατο …………… 5 π.μ. – 4 μ.μ.
Κυριακή ……………. 7 π.μ. – 2 μ.μ.

Διεύθυνση 3

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 145
Θεσσαλονίκη
54645

Τηλέφωνο

2314 017414

Ωράριο

Δευτέρα ……………. 6 π.μ. – 9 μ.μ.
Τρίτη ………………… 6 π.μ. – 9 μ.μ.
Τετάρτη …………….. 6 π.μ. – 9 μ.μ.
Πέμπτη …………….. 6 π.μ. – 9 μ.μ.
Παρασκευή ……….. 6 π.μ. – 9 μ.μ.
Σάββατο …………… 6 π.μ. – 6 μ.μ.
Κυριακή ……………. 7 π.μ. – 2 μ.μ.